Skip to main content

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương

  • Ông Nguyễn Tấn Phước
    (Chủ tịch UBND xã Phú Long)

    0913.624.394
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
    (Cán Bộ Phụ trách Kiểm soát Thủ tục hành chính)

    0966.878.012